Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

DUNG DỊCH NHỚT CHUẨN

Dung dịch nhớt chuẩn 

Dung dịch nhớt chuẩn được sử dụng để kiểm tra các máy đo độ nhớt, kiểm chuẩn, hiệu chuẩn các máy đo độ nhớt. Dung dịch nhớt chuẩn được đo ở nhiệt độ 25,0 oC hoặc 93,3 oC hoặc 149,0 oC với các chuẩn 5cP, 10cP, 50cP, 100cP...vui lòng xem thông số kỹ thuật bên dưới.
Chai Silicon nhớt chuẩn Brookfield Mỹ (General Purpose Silicone)
General Purpose Silicone

Thông số kỹ thuật:
Chai Silicon nhớt chuẩn Brookfield Mỹ

Chai Dầu nhớt chuẩn Brookfield Mỹ (General Purpose Oil)
General Purpose Oil

Thông số kỹ thuật:
General Purpose Oil

Chai Silicon nhớt chuẩn nhiệt độ cao Brookfield Mỹ (High Temperature Silicone Fluids)
High Temperature Silicone Fluids

Thông số kỹ thuật:


 Bộ kiểm chuẩn độ nhớt ( Viscosity Calibration Kit )
Bộ kiểm chuẩn độ nhớt ( Viscosity Calibration Kit )

Bộ kiểm chuẩn độ nhớt ( Viscosity Calibration Kit )
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Mr. Mười
SDT: 0985 57 54 99
Email: tranbinhmuoi@gmail.com